Оновлено
2014-12-12
13:54

Панчук Олег Ельпідефорович

Час завідування: 1988-2006

Олег Ельпідефорович Панчук наро­дився 17 липня 1932. року в місті Чернів­цях у родині службовця. Вчився у Чер­нівецькій гімназії № 9 (тепер це гімназія № 5). У 1949 році вступив на хімічний фа­культет Чернівецького державного універ­ситету, який закінчив з відзнакою у 1954 році. У тому ж році вступає до аспіранту­ри до професора Памфілова A.B. У люто­му і 1958 року захистив кандидатську дисер­тацію, присвячену електрохімічним проце­сам осадження хрому з розчинів його со­лей. Упродовж трьох років працює науковим співробітником. З вересня 1961 року - асистент, а з 1964 року - доцент кафедри неорганічної хімії ЧДУ. У 1988 році Олег Ельпідефорович захищає докторську дисертацію. У цьому ж році обираєть­ся завідувачем кафедри неорганічної хімії ЧДУ. Наступних 7 років (1989 — 1997) одночасно обіймав посаду декана хімічного факульте­ту. Він автор 120 наукових праць і 5 авторських свідоцтв. Під його керівництвом випускники хімічного факультету П.І. Фейчук, Л.П. Щербак, В.І. Гриців і П.М. Фочук виконали і захистили кандидатські дисертації.

З переходом кафедри неорганічної хімії під керівництво проф. Панчука O.E., на ній відбувається переорієнтація наукової роботи - на кафедрі ведуться дослідження тільки з проблем вивчення механіз­му впровадження домішок у кристалічну решітку CdTe. У цьому напрямку працюють докторанти Щербак Лариса Павлівна, Фочук Петро Михайлович, доценти кафедри Лесина Наталія Василівна, Фейчук Петро Іванович та асистент Кочерган Валентина Гнатівна. Уже досліджені у цьому напрямку високотемпературні електричні властивості зразків CdTe, легованих різними домішками. Отримані результати стали основою для розробки моделі високотемператур­ної рівноваги дефектів решітки CdTe, яка стала базовою основою для аналізу комплексу властивостей матеріалу після його охолодження до експлуатаційних температур. Поряд з цим напрямком на кафедрі розпочато роботи з визначення термодинамічних функцій імітування у потрійних системах Cd - Те - домішка. Ці роботи ве­дуться з метою розробки технології вирощування матеріалів із зада­ними властивостями (тема докторської дисертації Л.П. Щербак).

Проводиться також вивчення потрійних діаграм стану з учас­тю CdTe (доц. Лесина Н.В.). Іншим напрямком цих робіт с пошуки розробки досконалої технології вирощування і легування відпалу легованих злитків CdTe (наукова тематика доц. Фочука П.М. і доц. Фейчука П.І.).

Кафедра неорганічної хімії брала участь в організації і прове­денні семи наукових конференцій, які відбулись у Чернівцях:

   Міжвузівська конференція з хімії. Чернівці, 1962.

    Фізика та хімія напівпровідників. Чернівці, 1964.

    Всесоюзний семінар з напівпровідників. Чернівці, 1968.

   Ювілейна конференція молодих учених Буковини. Чернівці, 1970.

   Всесоюзна координаційна нарада з напівпровідникових спо­лук. Чернівці, 1974.

   Наукова сесія АН УРСР з неорганічної та аналітичної хімії. Чернівці, 1979.

    Наукова сесія АН УРСР з неорганічної хімії. Чернівці, 1981.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster·хFu…@wЖxш16chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.